TPHCM: 47 giải pháp, đề tài đoạt giải sáng tạo kỹ thuật

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 22-5, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TPHCM 2007 do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật, Sở Khoa học Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TPHCM tổ chức, tuyên dương và khen thưởng cho 47 giải pháp, đề tài xuất sắc nhất

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trithuccongnghe/2008/5/153129