TPBank báo lãi quý 3 hơn 139 tỷ đồng, tăng 56%

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) công bố BCTC quý 3/2016 ghi nhận lãi ròng trong quý hơn 139 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập lãi thuần trong quý 3 đạt 550 tỷ đồng, tăng 47%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 12% lên 22,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác đều ghi nhận lãi hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ lần lượt 10,5 tỷ đồng và 6.5 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 8,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2015 lỗ 6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng mạnh 90% lên 375 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí dự phòng giảm 50% xuống 41,6 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2016

TPBank báo lãi quý 3 hơn 139 tỷ đồng, tăng 56% - Ảnh 1

Theo đó, tính riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của TPBank đạt 139 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, do lỗ từ hoạt động khác và chi phí dự phòng rủi ro gia tăng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 18% xuống 354,5 tỷ đồng, mới chỉ thực hiện được 51% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế 339,5 tỷ đồng, giảm 21%.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của TPBank đạt 89,507 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm (76,221 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 575.607 tỷ đồng, tăng 14%; cho vay khách hàng ghi nhận 45.799 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.