TP. VŨNG TÀU: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Ngày 23/9, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về 'Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ năm 2013 đến nay, Thành ủy Vũng Tàu đã cử hơn 9.400 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ; tuyển chọn và gọi gần 3.600 thanh niên nhập ngũ và tham gia công an nhân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác huấn luyện của LLVT huyện bảo đảm đúng, đủ thời gian và nội dung theo quy định. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt từ 1,3-1,4% dân số.

Dịp này, UBND TP. Vũng Tàu đã khen thưởng 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

NHÂN ĐOÀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202209/tp-vung-tau-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-gan-voi-the-tran-an-ninh-nhan-dan-960547/