TP Vinh: Gần 5.000 lượt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế từ tài khoản ngân hàng

Trên địa bàn TP Vinh hiện có gần 4.500 doanh nghiệp, trong đó có nhiều đơn vị nợ thuế và cố tình chây ỳ việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế. Chính vì vậy, Chi cục thuế TP Vinh tiến hành nhiều biện pháp để đôn đốc, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 9 tháng đầu năm 2016, Chi cục tiến hành thu nợ cũ đạt 75,5 tỷ đồng.

TP Vinh: Gần 5.000 lượt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế từ tài khoản ngân hàng - Ảnh 1

Doanh nghiệp đăng ý mua hóa đơn tại Chi cục thuế TP Vinh

Thời gian qua, Chi cục thuế TPVinh phối hợp với các cấp, ngành chức năng đăng tải trên hệ thống thông tin, báo, đài, trang Website thành phố và niêm yết 1.939 doanh nghiệp có số nợ thuế trên 100 triệu đồng tại các phường, xã, trụ sở cơ quan thuế và tiền hành đôn đốc đối với doanh nghiệp nợ thuế tên 5 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nộp thuế chậm, Chi cục thuế TP Vinh đề nghị Sở KH - ĐT thu hồi 19 Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp và tiến hành cưỡng chế 93 hộ kinh doanh với số tiền 682 triệu đồng.

Cùng với đó, Chi cục ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng 4.781 lượt doanh nghiệp và ban hành quyết định cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 104 doanh nghiệp với số thuế nợ hơn 20,4 tỷ đồng.

Hoàng Vĩnh