TP Tuyên Quang: Đã sai trong quản lý đầu tư xây dựng, lại “né” báo chí!

Nhiều dự án (D.A) đầu tư xây dựng cơ bản tại TP Tuyên Quang chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, chậm tiến độ so với quy định và nợ đọng xây dựng cơ bản… gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu quả trong sử dụng vốn ngân sách.

TP Tuyên Quang: Đã sai trong quản lý đầu tư xây dựng, lại “né” báo chí! - Ảnh 1

Chưa báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các D.A

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn phân cấp cho TP Tuyên Quang trong 2 năm 2014 - 2015 tại 3 ban quản lý (BQL) D.A được UBND TP Tuyên Quang giao làm chủ đầu tư: BQL Quy hoạch và D.A giao thông, BQL D.A Đầu tư xây dựng cơ bản, BQL Công trình SEQAP.

Kết luận thanh tra số 483 ngày 31/5/2016 nêu rõ, các BQL trên về cơ bản chấp hành theo đúng các quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ về quản lý D.A đầu tư xây dựng trong quá trình tổ chức, quản lý D.A và tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu.

Tuy nhiên, tại cả 3 BQL trên đều chưa thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các D.A, công trình theo luật hiện hành. BQL công trình SEQAP và BQL quy hoạch và D.A giao thông chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định trong việc lập, thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và trong việc lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu.

Đáng chú ý, BQL xây dựng công trình cơ bản TP Tuyên Quang còn để chậm tiến độ đối với D.A hội trường đa năng trung tâm chính trị TP Tuyên Quang; trong quá trình lập D.A chủ đầu tư chưa xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho công trình. Do vậy, đến thời điểm thanh tra các hạng mục xây dựng các công trình phụ trợ (sân đường bê tông nội bộ, san nền, bồn hoa cây cảnh, điện chiếu sáng,…) chưa có mặt bằng thi công.

Việc chậm tiến độ còn xảy ra tại BQL quy hoạch và D.A giao thông TP Tuyên Quang đối với các công trình: Công trình khu dân cư trục đường QL2 từ đường vào Viên Châu đến ngã ba đi Đồng Thắm thuộc xã An Tường, TP Tuyên Quang (hạng mục đường giao thông nội bộ và giai đoạn 2 hạng mục đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, xây hoàn trả kênh thủy lợi), Công trình bồi thường và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư đường cứu hộ, cứu nạn tại phường Tân Hà.

Chậm phê duyệt quyết toán

Số nợ đọng tại TP Tuyên Quang còn khá lớn, tính đến hết năm 2015 là 40 công trình với số tiền trên 41 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, các công tác trình, thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán của các cơ quan có thẩm quyền còn chậm so với quy định (năm 2014 phê duyệt quyết toán được 7/84 công trình, năm 2015 phê duyệt được 1/91 công trình); một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa được trình, thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán.

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND TP Tuyên Quang nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành D.A đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư, BQL công trình và các phòng chuyên môn khắc phục những tồn tại; khẩn trương thực hiện công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành cũng như tập trung nguồn lực tài chính cho công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các chủ đầu tư, cần thực hiện công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo luật định gửi về Sở để tổng hợp báo các UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; chủ động tổ chức rà soát toàn bộ các công trình đã thực hiện để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định…

Phóng viên Báo Thanh tra đã 2 lần liên hệ và đến gặp Chánh Văn phòng HĐND, UBND TP Tuyên Quang đặt lịch làm việc để tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại cũng như công tác khắc phục sau thanh tra nhưng gần 1 tháng nay chưa nhận được hồi âm.

Phải chăng UBND TP Tuyên Quang phớt lờ quyền giám sát của báo chí, của nhân dân hay có điều gì khuất tất mà né tránh?

Trần Kiên