TP Thái Nguyên: Từng bước xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ năm 2014 TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

TP Thái Nguyên: Từng bước xây dựng tuyến phố văn minh, hiện đại - Ảnh 1

Nhiều chuyển biến tích cực

Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa của TP Thái Nguyên diễn ra mạnh mẽ. Tính từ năm 2000 đến nay, tỷ lệ đô thị hóa đã tăng 10%, từ 70,08% lên 80%. Có 35 khu đô thị, khu dân cư đã và đang được đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông đô thị không ngừng được mở rộng, đã có trên 600km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% các tuyến đường, phố chính được đầu tư đèn chiếu sáng, cây xanh đô thị, thông tin liên lạc, kiên cố hóa hệ thống thoát nước. Phương tiện giao thông tăng nhanh về số lượng, năm 2002 có trên 30 nghìn xe máy, trên 2 nghìn ôtô, đến hết năm 2015 đã có trên 100 nghìn xe máy và gần 12 nghìn ôtô được đăng ký…

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, kinh tế có những bước phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng nhiều năm liền luôn duy trì ở mức trên 10%. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tỷ trọng GDP các ngành dịch vụ - thương mại - công nghiệp, xây dựng - nông, lâm nghiệp lần lượt là 48,42% - 47,78% - 3,8%. Kết cấu hạ tầng thương mại không ngừng mở rộng, số lượng, chất lượng DN tăng lên đáng kể.

Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, không gian đô thị không ngừng mở rộng cùng với sự tăng trưởng kinh tế của TP Thái Nguyên cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt là sự gia tăng các vi phạm trật tự đô thị, từ đó đặt ra các yêu cầu ngày càng cao cho chính quyền các cấp phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; đồng thời đòi hỏi mỗi người dân đô thị phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nếp sống văn minh để đô thị phát triển bền vững.

Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Trung ương và của tỉnh, UBND TP Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Riêng lĩnh vực quản lý đô thị, hằng năm, UBND TP xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, công tác cấp phép xây dựng và giấy phép trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật luôn được đảm bảo.

Xây dựng tuyến phố văn minh

Để tăng cường lực lượng trực tiếp quản lý trật tự đô thị ở cơ sở, đảm bảo việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường ngay từ khi mới phát sinh, tháng 02/2011 TP Thái Nguyên đã quyết định thành lập các Tổ quản lý trật tự đô thị tại 28 xã, phường đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Đội Quản lý trật tự xây dựng và giao thông TP. Đến nay công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ vi phạm bị xử lý tăng, số vi phạm ngày càng giảm. Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã cơ bản được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi lớn đó, hoạt động quản lý đô thị tại TP Thái Nguyên cũng còn gặp một số khó khăn. Tình trạng vi phạm các quy định về khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường, đầu tư xây dựng công trình còn diễn ra ở một số khu vực nhưng chưa được xử lý triệt để. Nhiều tuyến đường, phố mặc dù đã được quan tâm đầu tư mới, nâng cấp cải tạo, duy tu thường xuyên tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ, hoàn chỉnh và chưa đảm bảo theo quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định (không đảm bảo mặt cắt ngang theo quy hoạch, thiếu vỉa hè, cây xanh, thoát nước, điểm đỗ xe…)

Trước thực tế trên, ngày 26/4/2014 Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên đã ký Quyết định số 5316/QĐ-UBND ban hành Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2016. Đề án đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉnh trang mỹ quan đô thị, trật tự xây dựng, xã hội hóa các nguồn lực trong cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; ý thức tự quản trong đảm bảo văn minh đô thị của nhân dân đã được cải thiện. Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay TP Thái Nguyên đã có 9 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Tuy nhiên một số tuyến phố mức độ hoàn thiện hệ thống hạ tầng còn thấp, một số tuyến đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh nhưng ý thức tự quản tại cơ sở chưa tốt; một số tuyến chưa đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận.

Theo ông Nguyễn Hoàng Mác - Phó chủ tịch UBND TP Thái Nguyên, đến thời điểm này đã có 13/19 phường tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo; 8/19 phường tổ chức kiện toàn Tổ tự quản; 15/19 phường tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai đến các tổ dân phố; đã có 4 phường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2016 theo nội dung của Đề án. Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn TP Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, toàn TP có 24 tuyến phố với tổng chiều dài trên 32,6km thuộc 19 phường sẽ được đầu tư xây dựng cải tạo lại vỉa hè, hệ thống cây xanh theo hình thức BT và BOT, dự kiến kinh phí khái toán ban đầu trên 390 tỷ đồng.

Nguyễn Thành