TP. Thái Nguyên sẽ đầu tư trên 100 tỷ đồng cho các thiết chế văn hóa

  Nhằm khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân, TP. Thái Nguyên vừa ban hành Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, giai đoạn 2022-2025. Theo Đề án, thành phố sẽ đầu tư trên 100 tỷ đồng (nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện nội dung này.

  Nhà văn hóa tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, là một trong những công trình sẽ được cải tạo, sữa chữa trong giai đoạn 2022-2025.

  Nhà văn hóa tổ dân phố Văn Thánh, phường Đồng Bẩm, là một trong những công trình sẽ được cải tạo, sữa chữa trong giai đoạn 2022-2025.

  Về mục tiêu cụ thể của Đề án, TP. Thái Nguyên sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể: Xây dựng 10 trung tâm văn hóa - thể thao phường, xã; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 316 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; hướng dẫn các xóm, tổ dân phố thiết lập hồ sơ đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các khu đất nhà văn hóa đủ điều kiện; sắp xếp lại đối với 127 nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập; kiện toàn, bổ sung cán bộ tham gia quản lý, vận hành các hoạt động của các thiết chế văn hóa…

  Để triển khai Đề án có hiệu quả, UBND TP. Thái Nguyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chức năng liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra…

  Kim Oanh

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/van-hoa/tp-thai-nguyen-se-dau-tu-tren-100-ty-dong-cho-cac-thiet-che-van-hoa-305276-98.html