TP. Thái Nguyên: Khen thưởng 56 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc

Ngày 13-6, TP. Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2024. Đến dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo TP. Thái Nguyên chúc mừng Đại hội.

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có 8 dân tộc chủ yếu, trong đó đồng bào các DTTS gồm: Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông… có khoảng 10.000 hộ, với trên 59.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, công tác dân tộc và việc triển khai các chính sách dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Từ năm 2021 đến nay, TP. Thái Nguyên đã đầu tư gần 9 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Công tác phát triển đảng viên trong vùng DTTS và miền núi được quan tâm. Trong tổng số gần 28.000 đảng viên toàn Đảng bộ, có trên 3.600 đảng viên là người DTTS.

Giai đoạn 2024-2029, TP. Thái Nguyên đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc như: Tập trung triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2030 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đồng bào DTTS; tăng cường các hoạt động văn hóa - thông tin hướng về cơ sở; quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Dương Văn Lượng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và UBND TP. Thái Nguyên khen thưởng 10 tập thể, 46 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm địa phương.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm địa phương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202406/tp-thai-nguyenkhen-thuong-56-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-cong-tac-dan-toc-8db0de3/