TP Sầm Sơn: Nghe Giáo sư Trần Lâm Biền chia sẻ một số vấn đề về di sản văn hóa Việt Nam

Sáng 28-2, UBND TP Sầm Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời 'Đề cương văn hóa Việt Nam' (1943-2023) nghe Giáo sư Trần Lâm Biền chia sẻ một số vấn đề về di sản, các công trình nghiên cứu về di sản văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề.

Giáo sư Trần Lâm Biền chia sẻ một số vấn đề về di sản văn hóa Việt Nam.

Tại hội nghị, Giáo sư Trần Lâm Biền đã nói chuyện, chia sẻ một số vấn đề về: Phật giáo và văn hóa dân tộc; diễn biến kiến trúc truyền thống của người Việt, chùa Việt; đồ thờ trong di tích của người Việt; kiến trúc gắn với văn hóa tâm linh đền chùa, di tích; nguồn gốc xuất xứ của văn hóa, kiến trúc, tư duy của tổ tiên trong các công trình kiến trúc về di sản, di tích; thời gian tồn tại và kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa Việt qua các thời kỳ; phân tích cách bài trí và ý nghĩa tượng Phật giáo, phong cách tượng Phật giáo qua các thời kỳ…

Các đại biểu và đông đảo các em học sinh dự hội nghị chuyên đề.

Hội nghị chuyên đề cũng tập trung làm rõ, sâu sắc vai trò quan trọng của “Đề cương văn hóa Việt Nam”; quá trình vận dụng, phát triển những nội dung của “Đề cương văn hóa Việt Nam” đối với sự nghiệp xây dựng văn hóa vùng đất Sầm Sơn nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao tư duy, nhận thức về Đảng, về văn hóa, vai trò của văn hóa cho các bộ, công chức, viên chức, giáo viên trên địa bàn TP Sầm Sơn; đồng thời khơi dậy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Trần Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/tp-sam-son-nghe-giao-su-tran-lam-bien-chia-se-mot-so-van-de-ve-di-san-van-hoa-viet-nam-nbsp-nbsp/179966.htm