TP. Phổ Yên: Đôn đốc triển khai Đề án số 06

  TP. Phổ Yên vừa tổ chức Hội nghị đôn đốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06).

  Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

  Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

  Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Phổ Yên, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án số 06 của thành phố chủ trì hội nghị.

  Để triển khai thực hiện tốt Đề án số 06 của Chính phủ, thời gian qua, UBND TP. Phổ Yên thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân trên địa bàn; hướng dẫn công dân tham gia đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát trang thiết bị hạ tầng tại chỗ, đề xuất bổ sung kinh phí trong giai đoạn 2022-2025 phục vụ vận hành hệ thống dịch vụ công tại bộ phận tiếp công dân...

  Hiện nay, TP. Phổ Yên đang thực hiện tiếp nhận 100% các thủ tục hành chính trong danh mục 25 thủ tục hành chính công thiết yếu được tiếp nhận qua dịch vụ công. Đối với việc số hóa hồ sơ dữ liệu hộ tịch được triển khai thí điểm tại hai xã Thành Công và Phúc Thuận, hiện đang được các địa phương phối hợp triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng…

  Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 06.

  Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án, UBND TP. Phổ Yên chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận tham gia của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Thường trực triển khai Đề án; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, căn cước công dân phục vụ công tác nghiệp vụ; làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý di biến động về dân cư ở cơ sở…

  Trang Thu (TP. Phổ Yên)

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/tp-pho-yen-don-doc-trien-khai-de-an-so-06-304472-85.html