TP.Huế: Khởi công Khách sạn Petrolimex Huế

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam vừa triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn Petrolimex Huế.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20077