TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Thời báo Tài chính
Gốc

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh công bố thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Tổ công tác).

Theo quyết định thành lập vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, Tổ công tác xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) gồm 18 thành viên, trong đó tổ trưởng là bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Tổ phó Thường trực là ông Lê Trọng Sang - Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý DN thành phố.

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp công tác huy động ngân sách hiệu quả hơn. Ảnh Gia Trung

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch sắp xếp lại DNNN và DN có vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố giai đoạn 2021 - 2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Đổi mới quản lý DN thành phố là cơ quan thường trực Tổ công tác, tổng hợp báo cáo, chuẩn bị các nội dung công việc có liên quan, tham mưu, đề xuất cho Tổ công tác những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng kế hoạch.

Cũng theo quyết định thành lập, các thành viên Tổ công tác tham mưu, đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng đối với nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đang công tác theo quy định pháp luật có liên quan; có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến chính thức đối với nội dung cuộc họp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác có thể mời thêm các sở, ngành chức năng, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức tham gia để tham mưu, đề xuất giải quyết công việc theo quy định...

Được biết trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DNNN và DN có vốn góp nhà nước theo hướng có cơ cấu hợp lý, hình thức hoạt động phù hợp với định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời nỗ lực, tích cực, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài tại các tổng công ty, công ty nhằm đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của DNNN, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, gây thất thoát tài sản của nhà nước…/.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tp-ho-chi-minh-tiep-tuc-sap-xep-lai-doanh-nghiep-nha-nuoc-100223.html