TP Hồ Chí Minh thực hiện kiềm chế lạm phát

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thực hiện chủ tương của Nhà nước về kiềm chế lạm phát, từ đầu năm đến nay, TP Hồ Chí Minh đã đình hoãn khởi công 275 dự án (hội trường, nhà văn hóa, trụ sở cơ quan...) với tổng vốn hơn 240 tỷ đồng; ngừng triển khai 35 dự án chưa thật sự cấp bách có giá trị 5,33 tỷ đồng; giãn tiến độ 80 dự án với vốn điều chỉnh so với kế hoạch là 273,554 tỷ đồng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/181309