TP Hồ Chí Minh: Tập trung giám sát để phòng, chống tham nhũng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (10/2008 - 9/2009) của TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, đã có 94/94 đơn vị đầu mối trực thuộc UBND TP (với 3.260 cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu hoặc bổ sung) đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập (đạt 100%).

    Về công tác tiếp dân, lãnh đạo TP đã tiếp 1.986 lượt công dân, sở, ngành tiếp 5.078 lượt, Văn phòng tiếp công dân TP và Thanh tra TP tiếp 9.139 lượt. TP đã tiếp nhận 4.464 đơn thư, trả lời 4.406 đơn thư, đạt 98,7%. Tổng số đơn khiếu nại phải giải quyết 4.687 đơn, đã giải quyết 3.854 đơn (đạt 82,2%). Tổng số vụ tố cáo phải giải quyết 561 đơn, đã giải quyết 501 đơn, đạt 89,3%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị bảo vệ quyền lợi cho Nhà nước hơn 73,3 triệu đồng, 1.974,5m2 đất; khôi phục quyền lợi cho công dân hơn 3,9 tỷ đồng, 1.589,78m2 đất, kiến nghị giải quyết tái định cư thêm cho 5 hộ dân. Để công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tại TP đem lại hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, TP sẽ tập trung giám sát những lĩnh vực, nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra như quản lý, sử dụng tài sản, mặt bằng nhà xưởng, đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn ngân sách, vốn ODA trong các công trình trọng điểm của TP… Anh Thái

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/41/219216/