TP. Hồ Chí Minh: Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng xe buýt

UBND TP vừa chỉ đạo Sở GTVT TP.HCM tập trung triển khai các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động, phục vụ hành khách của xe buýt...

UBND TP vừa chỉ đạo Sở GTVT TP.HCM tập trung triển khai các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động, phục vụ hành khách của xe buýt trên địa bàn TP; phấn đấu tăng sản lượng vận chuyển hành khách công cộng trong những tháng cuối năm 2011.

Sở GTVT cần đẩy nhanh công tác đấu thầu khai thác các luồng tuyến xe buýt tiếp tục triển khai thí điểm đầu tư các loại hình xe buýt tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sử dụng kinh phí trợ giá xe buýt hàng năm.

Đỗ Loan