TP Hồ Chí Minh tăng cường thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo thống kê, TP Hồ Chí Minh có khoảng 13 nghìn cơ sở hành nghề y tế bao gồm các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược và đông y dược và hơn 47 nghìn cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146367&sub=62&top=39