TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút du khách

Với thế mạnh là du lịch mua sắm, du lịch hội nghị - hội thảo, du lịch sinh thái, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm đang ra sức tập trung đa dạng hóa và nâng chất lượng sản phẩm du lịch để thu hút nhiều hơn du khách quốc tế đến thành phố.