TP. Hồ Chí Minh sẽ có thêm ba bệnh viện lớn

Ngày 7/11, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xây dựng mới năm bệnh viện (BV) lớn. Cụ thể, xây dựng cơ sở 2 của BV Bạch Mai tại Phủ Lý, Hà Nam với quy mô 1.000 giường.

Cũng tại Phủ Lý, sẽ xây dựng mới cơ sở 2 của BV Việt Đức với quy mô 1.000 giường. BV Nhi Đồng TP.HCM (BV tuyến cuối làm nhiệm vụ như BV tuyến Trung ương), quy mô đầu tư 1.000 giường sẽ xây dựng mới tại huyện Bình Chánh. Cơ sở 2 của BV Ung Bướu TP.HCM, quy mô 1.000 giường được xây dựng mới tại Q.9. Bộ Quốc phòng cũng sẽ đầu tư xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình - BV 175 Bộ Quốc phòng, quy mô 500 giường, tại TP.HCM.

Theo PHƯƠNG MAI (PN)