TP Hồ Chí Minh: Rắc rối việc tách thửa

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Việc các địa phương tự đặt ra quy định về hạn mức đất được chia tách thửa có thể tốt cho việc quản lý nhưng lại hạn chế quyền...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/16/091516/7355