TP.Hồ Chí Minh: Người dân phải nộp những khoản tiền ngoài quy định

Tại cuộc họp với Sở Tài chính ngày 28.5, các đại biểu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP phản ánh: Hiện nhiều phường, xã đặt ra hàng chục khoản thu để vận động người dân nộp tiền nhưng thực tế mang tính áp đặt và không có chứng từ, biên lai.