TP Hồ Chí Minh nghiên cứu quán triệt Nghị quyết T.Ư 9

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong các ngày từ 31-3 đến 1-4, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị T.Ư 9 (khóa X) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì. Gần 400 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện, doanh nghiệp nhà nước tham dự Hội nghị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144398&sub=130&top=37