TP Hồ Chí Minh: Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 22/8

  Báo Dân Sinh
  135 liên quanGốcTP. HCM

  Ngày 10/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2022-2023 đối với các bậc học trên địa bàn Thành phố.

  TP Hồ Chí Minh học sinh sẽ tựu trường vào ngày 22/8.

  TP Hồ Chí Minh học sinh sẽ tựu trường vào ngày 22/8.

  Theo đó, bậc mầm non tựu trường vào ngày 31/8/2022, khai giảng năm học vào ngày 5/9/2022. Học kỳ 1 bắt đầu triển khai từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, đảm bảo 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu triển khai từ ngày 16/1/2023 đến 20/5/2023, đảm bảo 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác.

  Ngày bế giảng năm học ở bậc mầm non từ ngày 22 đến 26/5/2023.

  Đối với các bậc tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 22/8/2022, khai giảng 5/9/2022.

  Riêng đối với hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THCS đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 6, 7 và 16 tuần thực học đối với hai khối 8, 9.

  Tương tự, hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THPT đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 10 và 16 tuần thực học đối với hai khối 11, 12.

  Ngày bế giảng năm học đối với học sinh tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên cũng tương tự bậc mầm non là từ ngày 22 đến 26/5/2023.

  Đặc biệt, bậc tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

  Tương tự, bậc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

  Đối với bậc THPT, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

  Riêng hệ giáo dục thường xuyên xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

  Bên cạnh đó, UBND TP Hồ Chí Minh quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18/1/2023 (tức ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 26/1/2023 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng).

  Theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc thời gian năm học.

  Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

  HÒA THANH

  Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/tp-ho-chi-minh-hoc-sinh-se-tuu-truong-vao-ngay-22-8-20220810140007.htm