TP Hồ Chí Minh được thí điểm mô hình Thừa phát lại

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhằm khắc phục tình trạng các bản án bị tồn đọng, kéo dài quá thời hạn pháp luật quy định, người dân phải đi lại nhiều lần, nhiều vụ án được xử đi xử lại hay ra quyết định giải quyết nhưng người dân vẫn kháng cáo, khiếu nạị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại TP Hồ Chí Minh".>> Chưa nhất trí về chế định "thừa phát lại"

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/109359.cand