TP Hồ Chí Minh đóng cửa một cơ sở kinh doanh thịt chó

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Chiều 18-5, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất ba cơ sở kinh doanh thịt chó thì cả ba cở sở đều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Một cơ sở bị buộc đình chỉ kinh doanh và hai cơ sở còn lại phải khắc phục sớm những thiếu sót mà thanh tra đã có kết luận.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147819&sub=127&top=39