TP.Hồ Chí Minh: Điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vừa chỉ đạo Sở LĐTB-XH thành phố kết hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 24 quận, huyện lập kế hoạch tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015.

Việc lập kế hoạch tổ chức điều tra phải bảo đảm công khai dân chủ, phản ánh đúng thực trạng nghèo của địa phương, có sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân từ tổ dân phố, tổ nhân dân, ấp, khu phố trên từng phường, xã, thị trấn UBND Thành phố đề nghị UBMTTQ thành phố phối hợp tuyên truyền và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra. PHẠM SƠN HỒNG