TP Hồ Chí Minh: Dành 920 tỷ đồng dự trữ nguồn hàng thiết yếu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - UBND TP Hồ Chí Minh đã làm việc với các sở, ngành và các doanh nghiệp chủ lực của thành phố về công tác triển khai, tạo nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2009.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/174486