TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phục vụ mua sắm Tết

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - TP Hồ Chí Minh từ chiều 31-1 lượng khách mua bán tại các siêu thị khá đông. Nhiều siêu thị khách phải xếp hàng chờ thanh toán.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115181&sub=127&top=39