TP. Hồ Chí Minh: Cựu chiến binh tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Ngày 11/1, Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2011.

(ĐCSVN) –

Phát biểu tại buổi tổng kết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh Lê Thành Tâm nhấn mạnh: Trong năm qua, các cấp hội đã tích cực trong các phong trào; đặc biệt là thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, về mục tiêu lý tưởng sống và ý chí vươn lên, tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Lê Thành Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh
phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: VL)

Ông Lê Thành Tâm cũng cho biết: Trong năm qua, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trong các cấp hội Cựu chiến binh đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp và có chiều sâu. Phong trào này đã thu hút và động viên cán bộ, hội viên thi đua phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Các hội viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; đồng thời thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Thành phố cũng như của cả nước; tích cực tham gia xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa.

Báo cáo kết quả công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2011 của Hội cho thấy: Trong năm 2011, nhiều cá nhân và tập thể được nhận khen thưởng của Thành phố cũng như của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cụ thể, trong công tác thi đua - khen thưởng năm 2011, đã có hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên được tặng bằng khen, giấy khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua; hàng chục lượt cán bộ, hội viên được UBND Thành phố khen thưởng. Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, 6 đơn vị của Hội được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc; 17 tập thể được tặng bằng khen; 185 hội cơ sở và 220 cựu chiến binh được tặng giấy khen…