TP. Hồ Chí Minh: Chuyển đổi phương tiện thu gom rác cũ, thô sơ

Sở TNMT TP.HCM ra tối hậu thư cho các đơn vị thu gom rác phải hoàn thành chuyển đổi hàng ngàn phương tiện thu gom rác thô sơ sang phương tiện cơ giới đến tháng 10/2019.

Ảnh minh họa

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh thu gom và xử lý hơn 9.000 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, có đến 60% trong tổng lượng chất thải rắn phát sinh do lực lượng thu gom rác dân lập thực hiện. Tuy nhiên, phương tiện thu gom của lực lượng này đã rất lạc hậu, không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường…

Trước tình hình đó, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải hoàn tất chuyển đổi chậm nhất đến tháng 10-2019 để bảo đảm việc thu gom chất thải hiệu quả. Còn với những tổ chức, cá nhân thu gom rác dân lập gặp khó trong vốn đầu tư chuyển đổi, thành phố đã làm việc với các đơn vị liên quan để xây dựng chính sách hỗ trợ vốn vay.

Hà Thu (T/h)