TP Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

  Báo Quân Đội Nhân Dân
  33 liên quanGốc

  Ngày 29-6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (QPAN) TP Hồ Chí Minh bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 117 cho đối tượng 3.

  Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bế giảng.

  Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ bế giảng.

   Các đại biểu dự bế giảng.

  Các đại biểu dự bế giảng.

  Trong 3 tuần, 127 học viên đã được bồi dưỡng các chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới…

  Trong quá trình học tập, thành phố bảo đảm tốt báo cáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức học tập, kiểm tra, đánh giá thực chất. Các học viên đã nêu cao tính tự giác, tích cực nghiên học tập, cứu nắm chắc nội dung, các vấn đề trọng tâm, chấp hành tốt chế độ chính quy, kỷ luật. Kết quả khóa bồi dưỡng được xếp loại giỏi. 100% học viên được cấp giấy chứng nhận.

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 117. Với những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu trong khóa học là cơ sở lý luận để các học viên liên hệ vận dụng giải quyết tốt vấn đề thực tiễn đặt ra, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QPAN, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; phát triển kinh tế-xã hội địa phương gắn với tăng cường, củng cố QPAN, xây dựng thành phố phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Tin, ảnh: HÀ VĂN TIẾN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-be-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-698491