TP HCM "xin" 1 tỷ từ gói kích cầu 6 tỷ đô

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thủ tướng đã chấp nhận đề xuất của UBND TP HCM xin hỗ trợ 1 tỷ USD trong gói kích cầu để đầu tư vào các công trình đang dở dang, dự án đã phê duyệt, trong bối cảnh thành phố rất thiếu vốn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=119980