TP.HCM: Tồn 22.083 hồ sơ cấp giấy chủ quyền nhà đất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tổng hợp báo cáo của 24 quận, huyện ở TP.HCM gởi về Sở Xây dựng TP mới đây, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên địa bàn TP là 149.399 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ tồn...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/07/10/084903/8984