TP.HCM thu hút thêm hơn 480 triệu USD vốn FDI

  Trong hai tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM hơn 480 triệu USD, bằng 47% tổng vốn so với cùng kỳ năm trước.

  Theo đó, có 186 dự án mới với vốn đăng ký hơn 80 triệu USD, điều chỉnh vốn 27 lượt dự án (tăng thêm là 60 triệu USD), góp vốn, mua cổ phần hơn 330 triệu USD.

  Trong đó, ngành thương nghiệp đăng ký vào 84 dự án, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 39 dự án, xây dựng năm dự án, thông tin và truyền thông 33 dự án, dịch vụ lưu trú và ăn uống ba dự án...

  Theo thống kê, các doanh nghiệp, cá nhân ở 32 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký, tham gia đầu tư vào TP.HCM. Trong đó, Singapore đăng ký 27 dự án, Nhật 19 dự án, Malaysia bốn dự án, Trung Quốc 16 dự án...

  HC

  Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-thu-hut-them-hon-480-trieu-usd-von-fdi-894684.html