TP.HCM: Thời gian đấu thầu không quá 80 ngày

    Gốc

    UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu thầu; quy trình và thời gian đấu thầu không quá 80 ngày cho các dự án sử dụng đất trên địa bàn ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/114601/4052