TP.HCM: Tăng cường công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị các cấp ủy tăng cường triển khai việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đơn vị, địa phương.

TP.HCM: Tăng cường công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng - Ảnh 1

Gian hàng của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội báo toàn quốc. Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cấp ủy đều nhận thức việc mua, đọc báo, tạp chí là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi mà các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước ta, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, đồng thời luôn coi trọng, nâng cao hiệu quả đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Đây là đánh giá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện kết luận số 16-KL/TU ngày 14/6/2011 của Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tổ chức ngày 17/11.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc đọc báo, tạp chí của Đảng được nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở của thành phố thực hiện một cách linh loạt nhằm mục đích giúp cho hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách gần gũi và sát thực tế hơn.

Những năm qua, các chuyên trang, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh trên báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, TTXVN, VTV, VOV đã có nhiều thông tin thiết thực liên quan đến người dân thành phố, đặc biệt là việc cung cấp thông tin giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở của thành phố tham khảo những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, những mô hình hoạt động mới, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc gia tăng các hoạt động báo chí điện tử cạnh tranh quyết liệt với thông tin của các cơ quan báo Đảng cũng làm hạn chế việc phát hành báo, tạp chí của Đảng. Công tác phát hành của một số cơ quan báo, chí của Đảng còn chậm, chưa có sự phối hợp tốt với các đầu mối phát hành. Nội dung thông tin của một số báo, tạp chí của Đảng vẫn còn thiếu các bài viết mang tính phát hiện, phân tích nhằm đưa ra những góp ý sắc bén, đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền thành phố.

Đánh giá về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong nhiều năm qua, các báo, tạp chí của Đảng đã góp phần quan trọng tạo nên sự ổn định tư tưởng, chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, phát huy tốt vai trò của mình trong việc nêu bật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần làm cầu nối quan trọng đưa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với Đảng.

Trong thời gian tới, bà Thân Thị Thư đề nghị các cấp ủy tăng cường triển khai, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành phố về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để các cấp ủy cơ sở nhận thức rõ ràng hơn về mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc này; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và kiểm tra định kỳ chất lượng của việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng ở các đơn vị, địa phương.

Đối với các báo, tạp chí của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư đề nghị các báo, tạp chí của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các chuyên mục riêng về Thành phố Hồ Chí Minh trên các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, TTXVN, VTV, VOV… cần chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Thông tin phản ánh cần nhanh nhạy, hấp dẫn, đa chiều và "đời sống" hơn nữa, tránh lối viết khô cứng, giáo điều; chú trọng các bài viết sâu sắc, mang tính thực tiễn, có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước vấn đề dư luận quan tâm./.