TP.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright

Trong tháng 5/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phải hoàn thành dự thảo cho UBND Thành phố liên quan đến khó khăn vướng mắc về tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright, trình Thủ tướng và Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường và ông Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV tại cuộc họp liên quan đến khó khăn vướng mắc về tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP).

Tại cuộc họp, UBND Thành phố và Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV thống nhất có Biên bản về nội dung làm việc để làm cơ sở tổng hợp văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Đồng thời thống nhất, khẳng định nội dung tại Báo cáo kiểm toán kèm Công văn số 407/KTNN-TH ngày 24/8/2018 của Kiểm toán nhà nước là phù hợp với các điều khoản quy định pháp luật có liên quan.

Trong tháng 5/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phải hoàn thành dự thảo cho UBND Thành phố liên quan đến khó khăn vướng mắc về tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright, trình Thủ tướng và Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Ảnh: Lê Toàn

Trong tháng 5/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM phải hoàn thành dự thảo cho UBND Thành phố liên quan đến khó khăn vướng mắc về tiền thuê đất của Trường Đại học Fulbright, trình Thủ tướng và Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Ảnh: Lê Toàn

Sau cuộc họp, UBND Thành phố và kiểm toán Nhà nước đề nghị Trường Đại học Fulbright Việt Nam cung cấp bổ sung các tài liệu cũng như các thông tin có liên quan đến chủ trương đầu tư, các văn kiện hợp tác, các tuyên bố chung tuyên bố song phương và các nội dung khác về khía cạnh mang tính đặc thù và đối ngoại… để Ban Quản lý SHTP dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Ban Quản lý SHTP tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và các đơn vị tham dự họp; căn cứ Luật Đất đai và các quy định pháp luật hiện hành kết hợp tài liệu do Trường Đại học Fulbright Việt Nam cung cấp để xây dựng dự thảo văn bản cho UBND Thành phố trình Thủ tướng, Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Việc xây dựng nội dung dự thảo có xét đến điều kiện, cơ sở thực tiễn, dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam được triển khai với mô hình là một cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận, mang tính đặc thù và các yếu tố khác có liên quan trong mối quan hệ đối ngoại cũng là dự án mang tính biểu tượng cho việc bình thường quan hệ Việt - Mỹ.

Dự án nhận được sự quan tâm của hai Chính phủ được ghi nhận tại các Tuyên bố chung qua các thời kỳ và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của các Lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ trong lĩnh vực hợp tác giáo dục đại học kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Đặc biệt, dự thảo cần thể hiện đầy đủ nội dung kiến nghị của Trường Đại học Fulbright Việt Nam và có tham khảo các trường hợp tương tự đã trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước đây như hồ sơ Công ty Samsung trong khu Công nghệ cao.

Được biết, Dự án Trường đại học Fulbright Việt Nam được Thủ tướng thuận chủ trương đầu tư vào năm 2014. Tháng 2/2016, Ban quản lý SHTP ký hợp đồng cho Trường đại học Fulbright được thuê đất với diện tích hơn 15 ha, sử dụng trong 50 năm, theo hình thức miễn tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Thông báo kết quả kiểm toán số 408/TB-KTNN năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra việc miễn tiền sử dụng đất là sai quy định và đề nghị truy thu tiền thuê đất đối với dự án Trường đại học Fulbright Việt Nam 241,7 tỷ đồng.

Thông báo Kết luận thanh tra số 102/TB-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Ban quản lý SHTP được ban hành vào tháng 8/2023, Thanh tra Thành phố cũng chỉ ra một số sai phạm Ban quản lý SHTP thời kỳ từ năm 2018 - 2020, trong đó chưa truy thu số tiền trên theo Thông báo của Kiểm toán Nhà nước.

Trọng Tín

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tphcm-se-kien-nghi-thu-tuong-go-vuong-tien-thue-dat-cua-truong-dai-hoc-fulbright-d215717.html