TP.HCM: Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội

Năm 2023, TP.HCM đạt Giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc và đứng thứ 2 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số,... Do đó, năm 2024, TP. HCM đặt mục tiêu quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị

TP.HCM đạt được nhiều kết quả trọng tâm trong công tác chuyển đổi số

Xác định công tác chuyển đổi số là tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân, trong những năm qua, kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM đã được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt được nhiều kết quả trọng tâm, mang tính nền tảng cho kế hoạch Chương trình Chuyển đổi số và Đô thị thông minh.

Cụ thể, trong năm 2023 với chủ đề là năm Dữ liệu số, Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng nhằm triển khai, khai thác hiệu quả dữ liệu vào phục vụ hiện đại hóa nền hành chính, Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp quan trọng nhằm triển khai, khai thác hiệu quả dữ liệu vào phục vụ hiện đại hóa nền hành chính như Ban hành Chiến lược Quản trị dữ liệu toàn TP; Kế hoạch phát triển hạ tầng số TPHCM; kế hoạch hành động triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng TPHCM; Triển khai Hệ thống đánh giá chỉ số chuyển đổi số TP.HCM.

 TP.HCM tập trung công tác chuyển đổi số để đột phá

TP.HCM tập trung công tác chuyển đổi số để đột phá

Trong đó, về hạ tầng số: Thành phố đã triển khai thành công tập trung hạ tầng xử lý, lưu trữ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên nền tảng điện toán đám mây tại Trung tâm dữ liệu TP. Mạng chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối liên thông từ TP đến phường xã thị trấn. Hạ tầng cáp quang, internet băng rộng và hạ tầng mạng di động 3G, 4G hướng đến 5G cũng đã được kết nối khắp Thành phố đến cấp xã, khu phố, ấp hạn chế tối đa không có vùng lõm sóng. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố liên thông các hệ thống thông tin trong thành phố và kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia, trục liên thông văn bản Văn phòng Chính phủ, nền tảng xác thực định danh và cơ sở dữ liệu dân cư theo Đề án 06. Chữ ký số được triển khai rộng rãi và công tác đảm bảo an toàn thông tin được triển khai bài bản.

Về dữ liệu số: TP.HCM đã Ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu TP; thực hiện số hóa, tích hợp kho dữ liệu dùng chung TP. Qua đó, hình thành 8 Kho dữ liệu lớn; Cổng dữ liệu của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ban, ngành, địa phương đồng thời liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia; cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp và ra mắt nền tảng Bản đồ số TP.HCM.

Về xây dựng chính quyền số: 100% các cơ quan nhà nước Thành phố đã triển khai thư điện tử công vụ; Hội nghị truyền hình trực tuyến; Hệ thống quản lý văn bản, tài liệu điện tử; Hệ thống thư mời họp, lịch công tác; Hệ thống tổng hợp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành. Hoàn thành đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. Nâng cấp nền tảng tiếp nhận, trả lời và xử lý phản ánh, kiến nghị người dân qua tổng đài 1022: kết nối 700 đơn vị/đầu mối chịu trách nhiệm của 18 lĩnh vực,…

Về Kinh tế số và xã hội số: Thành phố đã triển khai đáp ứng các chỉ tiêu đề ra năm 2023. Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn Thành phố đạt nhiều hiệu quả. Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn; tổ chức Hội thảo về thúc đẩy kinh tế số TP.HCM phát triển bền vững. Tổ chức nghiên cứu, thu thập số liệu và xây dựng dự thảo báo cáo về đánh giá đóng góp của kinh tế số trong GRDP trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thành công hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Tổ chức “Hội thi thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TP. HCM năm 2023 có tính quốc tế, tiệm cận về phương thức và nội dung với các cuộc thi quốc tế; …

TP.HCM tiếp tục hướng đến đô thị thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Với sự nỗ lực trong công tác Chuyển đổi số, năm 2023 UBND TP.HCM là đơn vị duy nhất trong cả nước được Hội đồng Giải thưởng ASOCIO thống nhất lựa chọn và trao Giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc năm 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số, đây là năm thứ 3 TP liên tục tăng thứ hạng chuyển đổi số. Cổng dịch vụ công TP được xếp hạng 4/63 tỉnh thành, mức A. Tỉ lệ đóng góp của kinh tế số trong GRDP của Thành phố ước đạt 18,66% GRDP, đứng thứ 7 cả nước. Chỉ số hạ tầng số của Thành phố được Bộ TTTT đánh giá cao nhất trong cả nước.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024 Thành phố chọn cho chủ đề “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội”. Qua đó, TP.HCM sẽ tập trung về cả ba lĩnh vực là hạ tầng số, chính quyền số và kinh tế xã hội số.

Cụ thể, về hạ tầng số: TP sẽ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, phát triển các hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây; hạ tầng mạng viễn thông, internet băng thông rộng, phủ sóng đến từng khu phố, ấp không có vùng lõm sóng. Đưa vào phủ sóng rộng rãi mạng 5G (sau khi Bộ Thông tin truyền thông cấp phép); đẩy mạnh các ứng dụng, dịch vụ 5G; các dịch vụ kết nối IoT, các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số phát triển, tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp trong các ngành kinh tế thực hiện chuyển đổi số, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số.

Rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đảm bảo đủ năng lực phục vụ, liên thông kết nối thông suốt, an toàn thông tin từ Thành phố đến phường xã, thị trấn; Mở rộng, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu Thành phố. Công bố kế hoạch danh mục dữ liệu mở nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo từ kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Về chính quyền số: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý trên môi trường số nhầm nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công toàn trình, thủ tục hành chính không giấy tờ (cho hồ sơ đủ điều kiện pháp lý); Ra mắt ứng dụng Công dân Thành phố trên di động nhằm giúp người dân giao dịch với chính quyền Thành phố hiệu quả, thuận tiện, đơn giản.

Kiên quyết triển khai và vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên các nền tảng số liên thông thống nhất. Đẩy nhanh tiến độ ra mắt mới các nền tảng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời ứng dụng hiệu quả dữ liệu trong quản trị thực thi của Thành phố. Trong đó, sẽ tập trung hệ thống thông tin đất đai và cấp phép xây dựng là 2 lĩnh vực có số hồ sơ lớn, phức tạp, ảnh hưởng nhu cầu Người dân nhiều nhất.

Phát triển trợ lý số hỗ trợ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và trợ lý số hỗ trợ người dân trong sử dụng dịch vụ công; Đo lường và công khai minh bạch chỉ số chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ, mức độ số hóa, cung cấp dịch vụ trực tuyến và độ hài lòng của người dân,…

Về Kinh tế và xã hội số: Thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, du lịch và an sinh xã hội; Triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và người dân chuyển đổi số thông qua hoạt động triển khai đào tạo, tư vấn chuyển đổi số; hỗ trợ sử dụng các nền tảng số với giá rẻ.

Tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số phát triển, tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp trong các ngành kinh tế thực hiện chuyển đổi số, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số; cải thiện môi trường đầu tư, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiêu chí thu hút, hoạt động trong Khu công nghệ cao phù hợp với Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số, vi mạch bán dẫn; ưu tiên khai thác hiệu quả công viên phần mềm Quang Trung, nghiên cứu hình thành thêm khu công nghệ thông tin tập trung tại TP, phát huy hiệu quả chuỗi công viên phần mềm Quang Trung từ đó lan tỏa, tạo sự liên kết vùng trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Thanh Tùng

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/tphcm-quyet-tam-thuc-hien-hieu-qua-chuyen-doi-so-va-nghi-quyet-982023-cua-quoc-hoi-85563.html