TP.HCM: Quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm

UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn TP.

TP.HCM: Quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm - Ảnh 1

Theo đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện hoặc giấy phép sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

UBND TP cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất cấm, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.