TP.HCM phê duyệt 15 dự án đầu tư tại xã đảo Thạnh An

UBND TP.HCM đã phê duyệt danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mức đầu tư khoảng 308 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là dự án).

 UBND huyện Cần Giờ cần chủ động triển khai mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển xã đảo Thạnh An. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

UBND huyện Cần Giờ cần chủ động triển khai mời gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội vào phát triển xã đảo Thạnh An. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đó, UBND TP thống nhất danh mục các dự án đầu tư bố trí vốn ngân sách để triển khai. Gồm bảy dự án sử dụng ngân sách TP bổ sung có mục tiêu, dự kiến tổng mức đầu tư hơn 155 tỉ đồng, giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với tám dự án đề xuất sử dụng ngân sách TP bổ sung có mục tiêu với tổng mức đầu tư gần 153 tỉ đồng, trong trường hợp TP có khả năng cân đối vốn, sẽ bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 hoặc đưa vào đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

UBND TP giao UBND huyện Cần Giờ thực hiện đúng định hướng của các Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của TP, đảm bảo sự phát triển hài hòa các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Huyện Cần Giờ cần chủ động phối hợp Sở QH-KT và các sở, ngành xác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan, đề xuất và triển khai các dự án theo quy định.

Đối với danh mục các dự án mời gọi đầu tư, huyện Cần Giờ chủ động triển khai nhằm huy động nguồn lực xã hội vào phát triển xã đảo Thạnh An. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý các dự án phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, quy trình lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo theo quy định pháp luật, ưu tiên mời gọi các dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại xã đảo Thạnh An và hỗ trợ phát triển các lĩnh vực trọng tâm mà dự án đã đề ra.

Đồng thời, thường xuyên rà soát danh mục dự án, trong trường hợp có thay đổi danh mục và phương thức đầu tư, kịp thời báo cáo UBND TP chỉ đạo nhằm đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện.

Đối với danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, huyện Cần Giờ phối hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT và các sở, ngành liên quan để khẩn trương đề xuất, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án và các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án có trong danh mục.

Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thì phối hợp các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND TP để kịp thời xem xét, giải quyết.

UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT tham mưu nội dung bố trí vốn đầu tư công cho các dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo quyết định này trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của ngân sách TP.

15 dự án tại xã đảo Thạnh An

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

- Đầu tư bồn dự trữ nước sạch tại ấp Thiềng Liềng.

- Hệ thống trữ nước sạch tại khu vực trung tâm xã.

- Xây dựng lò đốt rác sinh hoạt xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

- Trồng rừng thay thế cho diện tích rừng phòng hộ được điều chỉnh giảm trong quá trình chỉnh trang không gian phát triển xã đảo Thạnh An.

- Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy Công an xã.

- Đầu tư xây dựng bến, cầu tàu Tắc Xuất tại thị trấn Cần Thạnh.

-Đầu tư xây dựng đường giao thông, bến tàu vào khu vực núi Giồng Chùa.

- Đầu tư xây dựng bến, cầu tàu khách tại cù lao Phú Lợi.

- Bố trí sắp xếp lại dân cư phù hợp với |quy hoạch chung tại xã đảo Thạnh An.

- Đầu tư xây dựng bến, cầu tàu Trạm Kiểm soát Biên phòng tại ấp Thiềng Liềng.

- Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khu vực lấn sông Thêu.

- Xây dựng hai tuyến đường song hành đường trục chính và các đường nhánh phần sông Thêu.

- Đầu tư xây dựng bến, cầu tàu khu vực lấn sông Thêu.

- Xây dựng mới nhà công vụ xã đảo Thạnh An.

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-phe-duyet-15-du-an-dau-tu-tai-xa-dao-thanh-an-post751469.html