TP HCM: Phát hiện một băng trộm cáp ngầm chuyên nghiệp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Với đầy đủ các công cụ của một đội đào đường chuyên nghiệp như xe ben, bảng cấm, máy khoan, đèn báo hiệu thi công…, nhóm đào trộm cáp trên với lực lượng hùng hậu từ 20-30 người hoạt động công khai. Khi thực hiện xong việc đào trộm cáp, hiện trường được nhóm người này đổ bê tông lại như cũ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/92338.cand