TP.HCM phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm

Theo Sở Tài chính TP.HCM, UBND TP.HCM đã tổ chức phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2016 thông qua tổ chức bảo lãnh chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) với kỳ hạn 15 năm với lãi suất 7,55%/năm.

TP.HCM phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm - Ảnh 1

Nhiều dự án khu Nam Sài Gòn phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Thu Hòa

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành, phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được nộp vào ngân sách thành phố và bố trí vốn cho các công trình, dự án theo Đề án được duyệt. UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo các Sở, ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các công trình, dự án, quản lý và sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả.

Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP.HCM phát hành nhằm huy động nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển của thành phố. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn thu của ngân sách thành phố. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả./.

T.Hòa