TP.HCM: Nhận hồ sơ dự giải thưởng CNTT-TT 2008

Từ ngày 21/4/2008, sở BCVT TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ dự giải thưởng CNTT-TT TP.HCM 2008. Doanh nghiệp có thể tải về các biểu mẫu đăng ký tại www.ict-hcm.gov.vn.