TP.HCM muốn giữ nguyên phí đã áp dụng gần 10 năm

UBND TP.HCM vừa có các tờ trình đề nghị HĐND TP giữ nguyên mức thu phí hộ tịch, mức thu phí cung cấp thông tin, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Hiện mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn được thực hiện theo nghị quyết HĐND TP vào năm 2007. Cụ thể, mức thu phí đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã là 5.000 đồng/trường hợp (khai sinh, khai tử), 20.000 đồng/trường hợp (kết hôn), 10.000 đồng/trường hợp (nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hoặc bổ sung hộ tịch)…

Ngoài ra, mức thu phí cung cấp thông tin, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tỉ lệ phần trăm trích để lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn TP.HCM được áp dụng theo nghị quyết do HĐND TP ban hành vào năm 2013. Cụ thể, 80.000 đồng/hồ sơ (đăng ký giao dịch bảo đảm), 70.000 đồng/hồ sơ (đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm), 60.000 đồng/hồ sơ (đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm), 20.000 đồng/hồ sơ (xóa đăng ký giao dịch bảo đảm)…

Theo UBND TP, Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 nêu các văn bản pháp luật quy định về phí và lệ phí ban hành theo Pháp lệnh Phí, lệ phí sẽ hết hiệu lực. Vì vậy, HĐND TP cần ban hành các nghị quyết mới thay thế cho các nghị quyết cũ quy định về mức thu các loại phí, lệ phí nêu trên. Theo đó, các nghị quyết mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 với mức phí, lệ phí đối với một số giao dịch nêu trên vẫn được giữ nguyên.