TP.HCM miễn phí 5 loại hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Ngày 19.5, HĐND TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng trình bày tờ trình về quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP.

UBND TP.HCM đề xuất mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến bằng 0% (hình thức 0 đồng) đối với 5 loại lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết

Theo đó, 5 loại lệ phí được đề xuất không thu phí gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí đăng ký kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

UBND TP cho biết, số thu của 5 loại lệ phí trên chiếm 0,76% trong tổng số thu phí, lệ phí. Nếu miễn phí, nguồn thu ngân sách TP.HCM sẽ giảm khoảng 43 - 45 tỉ đồng/năm, ảnh hưởng không lớn đến thu ngân sách của TP.

Bên cạnh đó, năm 2024, TP.HCM quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến với mục đích khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến. Việc áp dụng không thu phí với 5 loại lệ phí này là cần thiết, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Sau khi thảo luận, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết, có hiệu lực từ ngày 29.5.2024 đến hết ngày 31.12.2025.

Tường Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tp-hcm-mien-phi-5-loai-ho-so-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen-217421.html