TP.HCM kiến nghị: Tăng mức phạt trong xây dựng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Một số vướng mắc trong cơ chế và quy định quản lý chất lượng nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM vừa được UBND TP.HCM báo cáo...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/23/031143/7519