TP.HCM: Kiểm tra quỹ nhà đất tái định cư

(Xây dựng) - Sở Xây dựng TP.HCM vừa được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra quỹ nhà, đất tái định cư hiện có để xác định tiến độ bố trí sử dụng trong thời điểm từ nay đến năm 2015; đồng thời điều phối, cân đối lại quỹ nhà, đất tái định cư đối với từng dự án, từng giai đoạn triển khai trên mỗi quận huyện.

Một dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn TP.HCM

Ngoài ra, thành phố cũng chấp thuận bán số căn hộ, nền đất dôi dư, chưa bố trí kịp trong thời gian nói trên để tạo nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án thuộc Chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch.

Mạnh Cường