TP.HCM: Huy động phụ huynh tham gia giám sát an toàn thực phẩm trường học

Người đứng đầu các trường học sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh.

Ngày 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học.

Theo văn bản này, người đứng đầu các trường học sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn và cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải bảo đảm an toàn theo quy định, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa: Vũ Ninh)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa: Vũ Ninh)

Sử dụng nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn, đảm bảo kiểm soát nguồn gốc thực phẩm sử dụng tại các bếp ăn, căng tin trường học. Nguồn thực phẩm phải đạt các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các chứng nhận quốc tế khác về an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nghiêm cấm các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý các trường cần huy động sự tham gia của phụ huynh trong việc giám sát an toàn thực phẩm trong trường học; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường…

Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục báo cáo số liệu về công tác an toàn thực phẩm gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2022.

Được biết, toàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 1.830 trường có bếp ăn tập thể và gần 490 trường sử dụng suất ăn công nghiệp.

Lê Phương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tphcm-huy-dong-phu-huynh-tham-gia-giam-sat-an-toan-thuc-pham-truong-hoc-post231658.gd