TP.HCM: Hơn 85.000 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023, trong đó có vấn đề đất đai.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, TP. HCM có mật độ dân cư cao, đất đai có nguồn gốc đa dạng, phức tạp và luôn biến động, do đó khối lượng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai rất lớn, phức tạp và kéo dài.

“Qua thống kê, số lượng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai chiếm khoảng 75% tổng số khiếu nại, kiến nghị trong hoạt động quản lý kinh tế - xã hội. Các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nêu.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn TP. HCM đã tiếp nhận và xử lý khoảng 85.300 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng 65.200 đơn; không thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng 20.100 đơn.

Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, toàn thành phố đã tiếp nhận và xử lý khoảng 65.200 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong đó, đã giải quyết đạt khoảng 58.700 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, đạt hơn 90%.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố cho biết, hàng năm, các cơ quan thuộc UBND như: Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện đều phối hợp rà soát, ban hành và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đồng thời UBND Thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai ngày càng được tăng cường và đi vào chiều sâu, toàn thành phố đã thực hiện hơn 700 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, Thanh tra thành phố tiến hành 46 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai; Thanh tra của các quận, huyện và TP. Thủ Đức tiến hành 104 cuộc; Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 51 cuộc thanh tra và gần 500 cuộc kiểm tra chuyên ngành về quản lý sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường hàng năm đều ban hành các kế hoạch thanh tra và thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trên địa bàn TP.HCM theo kế hoạch hoặc đột xuất.

Ninh Việt

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/tphcm-hon-85000-don-thu-kien-nghi-khieu-nai-to-cao-lien-quan-den-linh-vuc-dat-dai-post343438.html