TP.HCM: Giao Cityland lập Đề xuất dự án BT nạo vét trục thoát nước sông Cần Giuộc

UBND Thành phố đã đồng ý giao Công ty cổ phần Địa ốc Thành phố (Cityland) tự cân đối kinh phí để nghiên cứu lập Đề xuất dự án Nạo vét trục thoát nước sông Cần Giuộc theo hình thức đối tác Công tư (PPP).

TP.HCM: Giao Cityland lập Đề xuất dự án BT nạo vét trục thoát nước sông Cần Giuộc - Ảnh 1

Sông Cần Giuộc

Trường hợp, Đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời hạn (tháng 4/2017) mà Cityland chưa hoàn thành Đề xuất dự án, thì xem như Công ty từ chối không tiếp tục tham gia đầu tư và tự chịu các khoản chi phí đã thực hiện.

UBND Thành phố cũng nêu rõ là nhà đầu tư được giao nghiên cứu Đề xuất dự án không phải là điều kiện tiên quyết để được chọn, mà nhà đầu tư được chọn phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn, Đề xuất dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trước đó, Cityland cũng có văn bản phản hồi phương án tài chính đối với hợp đồng dự án BT về dự án Nạo vét trục thoát nước sông Cần Giuộc. Cityland cho biết, vì dự án này là công trình thủy lợi, phục vụ chương trình chống ngập của Thành phố mang tính chất phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, do đó không có điều kiện để khai thác quỹ đất nhằm bù đắp chi phí đầu tư nên Cityland đã đề xuất phương án tài chính hoàn vốn mới.

Cụ thể, khoảng 50% giá trị thanh toán hợp đồng BT từ ngân sách thành phố hoặc được khấu trừ tiền sử dụng đất Công ty Cityland phải nộp thành phố tại các dự án do công ty thực hiện.

Khoảng 50% giá trị thanh toán còn lại bằng giá trị quyền sử dụng đất những khu đất khác được UBND thành phố giao cho Công ty Cityland đầu tư dự án.

N.Đăng