Tp.HCM: Dư nợ tín dụng trung và dài hạn tăng 30,1%

(NDHMoney) Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cho biết, tín dụng trung dài hạn có mức tăng trưởng cao hơn cho vay ngắn hạn.

Nguồn ngoại tệ chảy vào kênh ngân hàng ở Tp.HCM có tốc độ tăng cao hơn đồng nội tệ. Cụ thể, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2010 của Sở, lãi suất huy động ngoại tệ trên địa bàn Thành phố có xu hướng tăng, phổ biến áp dụng trong khoảng 0,8 - 5,2%/năm; lãi suất cho vay 4 - 11%/năm. Tuy nhiên, đây không phải là xu hướng chung của lãi suất trên thị trường. Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, so với những tháng đầu năm 2010, nhất là sau khi cơ chế lãi suất thỏa thuận được chính thức áp dụng, lãi suất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giảm nhưng vẫn còn ở mức tương đối cao. Hiện tại, lãi suất huy động vốn bằng đồng VND ở mức khoảng 8,76 - 11,2%/năm, tùy theo kỳ hạn và khối lượng tiền gửi. Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất phổ biến ở mức 13 - 14%/năm, lĩnh vực phi sản xuất phổ biến ở mức 15,1 - 17%. Một trong những nguyên nhân khiến lãi suất giảm so với hồi đầu năm là do huy động vốn vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao hơn cho vay nền kinh tế. Một điểm đáng chú ý khác trong chỉ tiêu huy động vốn tại Tp.HCM là tăng trưởng mặc dù thấp hơn so với mức đạt được của cùng kỳ năm 2009, tuy nhiên nguồn ngoại tệ chảy vào kênh ngân hàng có tốc độ tăng cao hơn đồng nội tệ. Cụ thể, tổng vốn tín dụng huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 711,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ ( cùng kỳ tăng 32,6%); trong đó, vốn huy động VND tăng 21,2%, vốn huy động ngoại tệ tăng 30,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng ước đạt 649,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng tương ứng 33,6%). Tín dụng cấp ra từ hệ thống ngân hàng thương mại đã giảm tốc so với cùng kỳ, nhưng cho vay trung dài hạn có mức tăng trưởng cao hơn cho vay ngắn hạn. Dư nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm 44,7% và tăng 30,1%; dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 17,4% so với cùng kỳ, báo cáo cho biết.